• صرافی آنلاین
  • صرافی آنلاین
  • صرافی آنلاین
  • صرافی آنلاین
  • صرافی آنلاین

ویزای ازدواج


راهنمای کامل ویزا ازدواج
ویزای نامزدی:
هر فرد سیتیزن آمریکا (نه دارنده گرین کارت) میتواند بوسیله ویزای نامزدی، نامزد خارجی خود را به آمریکا ببرد. این نوع ویزا، ویزای غیر مهاجرتی است.
مهم:مهمترین شرط ویزای نامزدی این است که دو نفر حتما باید طی 2 سال گذشتهدیدار حضوری داشته بوده باشند و مدارکی دال بر این دیدار ارائه کنن.

ویزای ازدواج:
هر فرد سیتیزن یا دارنده گرین کارت میتواند همسر خارجی خود را به وسیله این ویزا به آمریکا بیاورد. این نوع ویزا، ویزای مهاجرتی است.

تفاوت های ویزای نامزدی و ازدواجی:
از آنجاییکه ویزای ازدواجی، ویزایی مهاجرتی است، دارنده این نوع ویزا مدتکوتاهی پس از ورود به آمریکا، گرین کارت خود را دریافت میکند. اما دارندهویزای نامزدی، پس از ورود به آمریکا، 3 ماه فرصت دارد که با نامزد خودازدواج کند و پس از ازدواج مراحل اخذ گرین کارت طی میشود که حدود ‎4-5‎ ماهطول میکشد. در این مدت فرد اجازه کار ندارد و از حقوقی که یک دارنده گرینکارت برخوردار است، محروم است.

برای ویزای نامزدی نیاز به مدارک محکم جهت اثبات حقیقی بودن رابطه است.مدارکی از قبیل عکس های دو نفره، پرینت ایمیل و چت و پرینت تلفن. اما برایویزای ازدواجی نیاز به مدارک فوق نیست.

توجه: متقاضیان ویزای ازدواج با دارنده گرین کارت به تاپیک راهنمای جامع مهاجرت خانوادگی، در انجمن مهاجرت خانوادگی مراجعه کنند.

مرحله اول: تشکیل پرونده در ‎USCIS :‎

پرونده ویزاهای ازدواجی و نامزدی در اداره مهاجرت ‎USCIS‎ تشکیل میشود. بعداز حدود 5 ماه، اگر مدارک تکمیل باشد، پرونده ‎approve‎ شده و به ‎NVC‎فرستاده میشود.

مرحله دوم: رفتن مدارک به ‎NVC: ‎

در مورد ویزای نامزدی، پس از اینکه پرونده به ‎NVC‎ رفت، ‎NVC‎ پرونده رامستقیما به سفارت میفرستد. پس از اینکه مدارک به سفارت رفت، سفارت یک سریفرمها و مدارک دیگر را از متقاضی درخواست میکند و سپس وقت مصاحبه را اعلاممیکند (سفارت ابوظبی، تمامی مدارک را به شخص اعلام کرده و فرد همه مدارک راروز مصاحبه با خود میبرد. اما سفارت آنکارا مدارک را متقاضی خواسته ومتقاضی باید قبل از مصاحبه مدارک را به سفارت پست کند).

اما در مورد ویزای ازدواج، پس از انتقال پرونده به NVC، ‎NVC‎ یکسری فرمها ومدارک دیگر و همچنین مبلغ ‎230‎ دلار به اضافه 88 دلار از متقاضی درخواستمیکند. پس از پرداخت مبلغ، فرد مدارک و فرمها را به ‎NVC‎ میفرستد و تامدارک در ‎NVC‎ تکمیل نشود، پرونده به سفارت منتقل نمیشود. این باعث میشودکه ویزای ازدواجی بیشتر از ویزای نامزدی طول بکشد چون عملا بسیاری ازپرونده ها مدت نسبتا زیادی در ‎NVC‎ معطل میشوند و بعد به سفارت فرستادهمیشوند.
از جمله این مدارک مورد درخواست NVC، فرم ساپورت مالی است. به کسی که اینفرم را اما میکند اسپانسر میگویند و اسپانسر باید درآمدی معادل حداقل ‎125‎درصد خط فقر را دارا بوده و سه سال اخیر را مالیات داده باشد. برای دیدنخط فقر باید به فرم ‎I864p‎ مراجعه کنید. فرم ساپورت مالی، فرم ‎I864‎ است.

توجه: ساپورت مالی برای ویزای نامزدی، با ویزای ازدواجی تفاوتهایی دارد. فرمساپورت مالی در کیس های ازدواج توسط سفارت از متقاضی گرفته میشود. درآمدمورد نیاز در این کیس ها، ‎100‎ درصد خط فقر است و تعهدات اسپانسرآسانگیرانه تر از تعهدات اسپانسر در کیس ازدواج است. فرم ساپورت مالی، فرم‎I134‎ است.

مرحله سوم: رسیدن مدارک به سفارت و دریافت نامه دعوت به مصاحبه:
پس از اینکه مدارک به سفارت رسید، حدود 1 ماه بعد فرد نامه دعوت به مصاحبهرا دیافت میکند. بعد از اینکه وقت مصاحبه اعلام شد، شخص متقاضی باید درمراکز انستیتیو پاستور، اقدام به واکسیناسون کرده و کارت بین المللی رابرای ارائه به پزشک معتمد سفارت، دریافت کند.
‎2-3‎ روز قبل از مصاحبه، شخص متقاضی با در دست داشتن کارت بین المللی،پاسپورت، 2 قطعه عکس و نامه دعوت به مصاحبه به کلینیک سفارت رفته وآزمایشات لازم را انجام میدهد.
روز مصاحبه، اگر ‎FBI CHECK‎ به فرد نخورد، طی چند روز آینده ویزایش صادرمیشود وگرنه باید به ایران برگشته و پس از اینکه جواب کلیرنسش آمد، بهسفارت مراجعه کرده و ویزایش را دریافت میکند.
توجه: متقاضیان ویزای نامزدی، هزینه مصاحبه را روز قبل از مصاحبه در شعب بانکی منتخب سفارت پرداخت خواهند کرد.

مراحل تشکیل پرونده برای ویزای نامزدی
1- فرم ‎I-129F‎ را نامزد آمریکایی پرکرده و امضا میکند
2- فرم ‎G-325‎ را هم هر دو نفر جداگانه پر کرده و امضا میکنند
3- ترجمه شناسنامه های هر دو نفر (یا کپی گواهی تولد نامزد آمریکایی)
4- ترجمه طلاقنامه (اگر یکی از طرفین ازدواج قبلی داشته)
5- کپی پاسپورت های هر دو نفر
6- کپی سوشیال سکیوریتی نامزد
‎7- 2‎ تا عکس 5 در 5 برای هر دو نفر
8- یک چک به مبلغ ‎340‎ دلار که از یک حساب بانکی توی آمریکا باید باشه
9- چند تا عکس که دو نفر رو با هم نشون بده
‎10-‎ همه اینارو باید به آدرس اداره مهاجرت پست کنید.
‎11-‎ همه فرمها و آدرس ها را میتونید از توی سایت ‎www.uscis.gov‎ پیدا کنید

مراحل تشکیل پرونده برای ویزای ازدواجی:
‎ ‎
همه مراحل شبیه ویزای نامزدی است، فقط:
1- بجای فرم ‎I129F‎ باید فرم ‎I130‎ پر بشه.
2- ترجمه عقدنامه هم باید بفرستید.
3- بجای ‎340‎ دلار، ‎420‎ دلار هزینه اش هستش.
4- عکس دونفره هم الزامی نیست.

برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

ویژه ها

  • نظری ارسال نشده است

پسندها

  • نظری ارسال نشده است

کلیه حقوق این سایت متعلق به صرافی آنلاین میباشد.طراحی سایت توسط جهان وب